Wiodąca technologia wykonywania wydruków fotograficznych

TERMOSUBLIMACJA

Czego potrzebujemy aby wykonać fotograficzny wydruk termosublimacyjny?

Aby wykonać taki wydruk potrzebujemy fotodrukarki termosublimacyjnej (najczęściej o rozdzielczości 300 DPI) oraz papieru termosublimacyjnego. Papier termosublimacyjny jako materiał eksploatacyjny do fotodrukarek jest dwuskładnikowy.

W podstawowym opakowaniu eksploatacyjnym użytkownik znajdzie:

  • specjalny odporny termicznie papier przystosowany do sublimowania barwników
    oraz
  • folię poliestrową z naniesionymi barwikami podstawowymi , którą dla uproszczenia nazywać będziemy taśmą barwiącą.

Podsumowując ten punkt należy stwierdzić, że wszystko czego potrzebujemy do drukowania zdjęć techniką termosublimacyjną to fotodrukarka termosublimacyjna oraz dwuskładnikowy papier termosublimacyjny. Nie potrzebujemy jakichkolwiek innych materiałów eksploatacyjnych np. tuszy.

Bez tuszy
Ekologiczna metoda druku
Metoda o najwyższej jakości
Bardzo trwały druk

Jak powstaje zdjęcie termosublimacyjne?

Zanim to przedstawimy słów parę na temat taśmy barwiącej , która stanowi integralną część papieru termosublimacyjnego.
Jednemu wydrukowi na papierze np 10 cm x 15 cm odpowiada czterosekcyjna sekwencja na taśmie barwiącej. Poszczególne sekwencje rozdzielone są markerami. Każda z czterech sekcji taśmy barwiącej ma taki format jak format papieru , na którym chcemy wykonać wydruk naszego zdjęcia. Na każdej z trzech sekcji , danej sekwencji taśmy barwiącej , naniesione są oddzielnie podstawowe barwniki: CYAN MAGENTA , YELLOW (CMY). Czwarta sekcja zawiera substancję laminująco – zabezpieczającą m.inn. od wody i promieni UV.
Każdy barwik nakładany jest oddzielnie poprzez odpowiednie podgrzewanie taśmy barwiącej przez głowicę termosublimacyjną drukarki. Oznacza to , że zadrukowywany format papieru (np. 10×15) pod nieruchomą głowicą termiczną musi przesunąć się aż cztery razy. Trzy razy dla naniesienia podstawowych barwików , których kombinacja odtworzy nasze zdjęcie a czwarty raz dla zabezpieczenia tego zdjęcia warstwą ochronną (Overcoating). Oczywiście zależy nam na jak najszybszym przebiegu całego procesu. W przypadku fotodrukarki HiTi P-525L całkowity czas realizacji wydruku 10 cm x 15 cm wynosi tylko 12,8 sekundy.
Wspomniana wcześniej głowica termosublimacyjna drukarki jest elementem bardzo czułym, sterowanym treścią drukowanego zdjęcia. W zależności od tej treści z różną intensywnością podgrzewa poszczególne fragmenty sekcji barwnych taśmy barwiącej.
Różnie podgrzewane barwniki w postaci aerozolu uwalniają się w różnych porcjach z taśmy barwiącej i są sublimowane przez przesuwający się pod głowicą papier.

metoda termosublimacji
termosublimacja-rudimex

Konkurenci termosublimacji.

Do niedawna rolę lidera w zakresie wykonywania zdjęć pełniły minilaby tj. urządzenia w których światłoczuły papier fotograficzny po wcześniejszym naświetlaniu jest poddawany mokremu procesowi chemicznemu.
Z początkiem XXI wieku dokonała się rewolucja w zakresie fotografowania. Aparaty fotograficzne na światłoczułe filmy zostały zastąpione przez aparaty cyfrowe, w których zdjęcia zapisywane są w specjalnych pamięciach cyfrowych. Do wydruków cyfrowo zapisanych zdjęć postanowiono wykorzystać znane już wcześniej techniki drukowania tj. atramentową , laserową i oczywiście termosublimacyjną.
Każda z ww metod cyfrowego wydruku fotograficznego ma swoje zalety ale ma też swoje ograniczenia. Najkorzystniej w tym bilansie zalet względem ograniczeń wypadają fotodrukarki termosublimacyjne.

Przewaga termosublimacji.

Oczywiście na pierwszym miejscu należy wymienić jakość. To w fotografii jest najważniejsze. Przysłowiowym “gołym okiem” widać czy wydrukowane zdjęcie jest dobrej czy też złej jakosci. Aktualnie termosublimacja zapewnia najwyższą jakość spośród wszystkich metod cyfrowego drukowania zdjęć!!!
Następną bardzo ważną sprawą to trwałość. Dzięki wspomnianej warstwie ochronnej wydruki termosublimacyjne należą do najtrwalszych. Nie bez znaczenia jest też komfort wykonywania wydruków dzięki bardzo prostym w użyciu materiałom eksploatacyjnym.
Bardzo ważnym argumentem przemawiającym za wyborem termosublimacyjnej technologii drukowania zdjęć jest jej ekologiczność. Jedynym odpadem , bardzo łatwym w utylizacji, jest zużyta w trakcie procesu wydruku taśma barwiąca.
Bazując na ponad 16-to letnim doświadczeniu jakie F-ma RUDIMEX posiada w zakresie fotografii termosublimacyjnej z pełnym przekonaniem rekomendujemy tą technologię, z pełnym przekonaniem polecamy fotodrukarki termosublimacyjne HiTi.

Skorzystaj z naszego doradztwa i wybierz najlepsze produkty