Reklamacje i zwroty

 • Wady Towaru zakupionego od Sprzedającego Zamawiający zgłasza poprzez sporządzenie i przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Zgłoszenie reklamacyjne winno zostać złożone Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rudimex@rudimex.pl lub w formie pisemnej, na adres: P.H. Rudimex Magdalena Rudzka-Siodła, Poznańska 20 c, 65-137 Zielona Góra z dopiskiem „Sklep internetowy Rudimex.pl”.
 • W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Zamawiającego, adres Zamawiającego, numer Zamówienia oraz dołączyć dokładny opis wady Towaru, swoje dane, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.
 • Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.
 • Klient jest zobowiązany przesłać reklamowany towar lub towary w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczony/e przed zniszczeniem wraz z dowodem sprzedaży.
 • Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedającego nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
 • Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego ponosi Zamawiający, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedającego. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.
 • Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.
 • Pracownik firmy weryfikuje zgodność zawartości przesyłki z dokumentem sprzedaży, sprawdza stan opakowań i towaru. Jeżeli zostanie stwierdzona zgodność przechodzi do kolejnego punktu, w przeciwnym wypadku towar jest odsyłany do nabywcy na jego koszt.
 • Zostaje sporządzony dokument korygujący (faktura korygująca VAT lub paragon korygujący) który zostaje wysłany do nabywcy. Nabywca ma obowiązek odesłania lub dostarczenia podpisanego czytelnie dokumentu korygującego do siedziby firmy.
 • W przypadku zwrotu towaru lub towarów, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).
 • Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Skorzystaj z naszego doradztwa i wybierz najlepsze produkty